84. Rocznica narodzin dla nieba
Św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Nie zapomnę o Tobie biedna ziemio - choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako oceanie szczęścia, lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom i zachęcać je do ufności w Miłosierdzie Boże (Dz. 1582).

5. października b.r. przypada 84. rocznica śmierci S. Faustyny. Ta święta czczona w tylu zakątkach świata pozostawiła nam wielką obietnicę, że nie zapomni o nas po śmierci, że będzie nam dodawać odwagi i zachęcać do ufności w Miłosierdzie Boże. Jan Paweł II w 1993 r. powiedział: Przemówił do nas Bóg przez bogactwo duchowe św. S. Faustyny. Zostawiła ona światu wielkie orędzie Bożego Miłosierdzia oraz zachętę do całkowitego zawierzenia Stwórcy. Bóg dał jej łaskę szczególną, bo mogła doświadczyć Jego Miłosierdzia na drodze przeżyć mistycznych i dzięki szczególnemu darowi modlitwy kontemplacyjnej. 

5. października zjednoczmy się we wspólnym dziękczynieniu za dar św. Faustyny. Pamiętajmy o niej, a ona o nas pamiętać będzie przed Bogiem, przecież obiecała: Nie zapomnę o Tobie biedna ziemio (Dz.1582).