Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny:
Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.

Dz. 48

87. rocznica

22 lutego br. minęło dokładnie 87 lat od chwili, kiedy św. Siostra Faustyna w swojej celi zakonnej, po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego, który podczas wizji polecił jej namalowanie obrazu z podpisem: Jezu, ufam Tobie. 

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Płockiej Bazylice Katedralnej gdzie Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. bp Mirosław Milewski. Świętowanie tego dnia zostało zakończone w Sanktuarium przy Starym Rynku adoracją Najświetszego Sakramentu i Bożym błogosławieństwem. Licznie przybyli pielgrtzymi mieli również możliwość obejrzenia wystawy p.t.: Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich. Mamy nadzieję w Panu, że wszyscy, którzy tu przybyli z wielką ufnością w sercu, mogli doświadczyć dobroci Jezusa i zaczerpnąć ze źródła miłosierdzia potrzebnych łask na trudy codziennego życia.