88. rocznica objawienia koronki 

Znana we wszystkich językach i dialektach, prosta, nie zajmuje wiele czasu, a niezwykle skuteczna dla tych, którzy ufają Bogu i czynią miłosierdzie. W dniach 13 i 14 września obchodzimy 88. rocznicę objawienia koronki do Bożego Miłosierdzia św. Siostrze Faustynie, które miało miejsce w Wilnie. W siedmiu fragmentach Dzienniczka możemy przeczytać o łaskach, jakie Pan Jezus związał z odmawianiem tej koronki. Sama święta Faustyna wielokrotnie przytacza sytuacje, w których ta modlitwa jej towarzyszyła i opisuje łaski, jakich doznała przez jej odmawianie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje łaska szczęśliwej i spokojnej śmierci (dla tych, którzy będą ją odmawiać lub przy których w czasie konania inni będą ją odmawiali).

Pokora, wytrwałość i przedmiot modlitwy zgodny z wolą Bożą są konieczne, gdy polecamy wszelkie inne sprawy, które nas trapią, a które chcemy zanurzyć w Bożym Miłosierdziu. Sam Jezus nas zapewnia: Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. (Dz. 1541) W innym zaś fragmencie: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę; wnętrzności miłosierdzia Mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. (Dz.848)

Jeżeli ktoś ma szczególne doświadczenia związane z poznaniem czy odmawianiem koronki to zapraszamy do podzielenia się.