89. rocznica pierwszego objawienia
Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie

Słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny:
Podaję ludziom naczynie z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie

(Dz. 327).

W sobotę, 22 lutego obchodziliśmy uroczyście 89. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. W jej duchowym Dzienniczku, pod numerem 47-48, znajdziemy dokładny opis doznanej wizji: Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się, po raz pierwszy, w nowej świątyni powstającego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku. We Mszy świętej, której przewodniczył Pasterz Diecezji Płockiej ks. bp Piotr Libera, uczestniczyło sześćdziesięciu kapłanów. Podczas homilii ks. biskup powiedział między innymi: Kto odkrył już to niezwykłe miejsce w Płocku, które wybrał sam Pan Jezus, ten wie, że tu jest źródło i Betlejem Orędzia Bożego miłosierdzia (...). To miejsce, jednak wciąż dla wielu ukryte i nieznane, coraz wyraźniej zaczyna promieniować łaską miłosiernego Jezusa. 

W uroczystości wzięli udział licznie przybyli pielgrzymi z różnych rejonów Polski – indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych wraz ze swoimi duszpasterzami. Nie zabrakło również gości z zagranicy. W nasze wspólne świętowanie włączył się Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II, harcerze i wiele osób związanych z sanktuarium, którzy ofiarowali swój czas i siły służąc pielgrzymom przez cały dzień. Oprawa muzyczna liturgii spoczęła w rękach zespołu: Moja Rodzina. Wszyscy pątnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy zatytułowanej: U źródeł Bożego Miłosierdzia. Nasze świętowanie zakończyła wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu. GALERIA