Uroczysta Msza święta w 92. rocznicę
pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego
św. Siostrze Faustynie w Płocku
26 lutego 2023