92. rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego
Siostrze Faustynie w Płocku