Adoracja Najśw. Sakramentu – 1 września 2022

1. września b.r. przypada pierwszy czwartek miesiąca. W naszej kaplicy o godz. 17:00 odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa, z prośbą o nowe powołania. Po Mszy św. adorację Najśw. Sakramentu poprowadzi zespół Ruah, następnie godzinną adorację prowadzić będą Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Adoracja pierwszoczwartkowa jest praktykowana w całym Kościele, jako wynagrodzenie i dziękczynienie Jezusowi Eucharystycznemu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia naszego Eucharystycznego Pana, który umacnia nas i wspiera na trudy codzienności.