Niedziela Miłosierdzia i dzień kanonizacji Siostry Faustyny

30 kwietnia 2000 Jan Paweł II kanonizował Siostrę Faustynę Kowalską i ogłosił II Niedzielę Wielkanocną - Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy sobie słowa świętego Papieża, które w tym uroczystym dniu skierował do całego Kościoła. Oto wybrane fragmenty homilii:

(...) Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. Konieczne jest jednak, aby ludzkość, podobnie jak niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością.

Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie, zawarte w słowie Bożym na dzisiejszą II Niedzielę Wielkanocną, która od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele «Niedzielą Miłosierdzia Bożego». (...)

Kanonizacja Siostry Faustyny ma szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. Miłość Boga i miłość człowieka są bowiem nierozłączne, jak przypomina Pierwszy List św. Jana: «Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania» (5, 2).

(...) To krzepiące orędzie jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego człowieka. «Jezu, ufam Tobie»

Czytaj więcej >>>

Ustanowienie Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

30 kwietnia 2000 roku zakończona została peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po diecezji płockiej. Od tego momentu obraz został umieszczony na stałe w kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku. 

Również 30 kwietnia 2000 roku, odwołując się do dynamicznego rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego i czci św. Siostry Faustyny, ks. bp Stanisław Wielgus, mocą dekretu erygującego ustanowił kaplicę Bożego Miłosierdzia w Płocku, przy Starym Rynku 14/18, Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Oto treść dokumentu: 

DEKRET

Od wielu już lat w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Stary Rynek w Płocku, w miejscu objawienia się Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie Kowalskiej, bardzo dynamicznie rozwija się kult Miłosierdzia Bożego. Oprócz mieszkańców miasta Płocka, także z terenu całej Diecezji Płockiej, z różnych stron Polski a także z zagranicy przybywają coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów, aby w tym miejscu, gdzie przechowywane i czczone są relikwie Świętej Siostry Faustyny i obraz Jezusa Miłosiernego, który pielgrzymował po wszystkich parafiach Diecezji Płockiej, domach zakonnych i Seminariach Duchownych, ożywiać swoją wiarę, prosić o dar miłosierdzia Bożego, modlić się za grzeszników i wypraszać łaski dla siebie i całego świata.

W związku z powyższym, mając na uwadze stosowne przepisy prawa kanonicznego, niniejszym, na większą chwałę Boga w Jego niczym nieogarnionej Tajemnicy Miłosierdzia, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny, ustanawiam kaplicę Bożego Miłosierdzia w Płocku przy ul. Stary Rynek 14 

SANKTUARIUM DIECEZJALNYM

Sanktuarium spełniać będzie swoje cele zawarte w Statucie przeze mnie zatwierdzonym.​​​​​​