BISKUP PŁOCKI Płock, dnia 30.04,2000 r.

STANISŁAW WIELGUS
Nr 721/2000

 

Dekret

Od wielu już lat w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Stary Rynek w Płocku, w miejscu objawienia się Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie Kowalskiej, bardzo dynamicznie rozwija się kult Miłosierdzia Bożego. Oprócz mieszkańców miasta Płocka, także z terenu całej Diecezji Płockiej, z różnych stron Polski a także z zagranicy przybywają coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów, aby w tym miejscu, gdzie przechowywane i czczone są relikwie Świętej Siostry Faustyny i obraz Jezusa Miłosiernego, który pielgrzymował po wszystkich parafiach Diecezji Płockiej, domach zakonnych i Seminariach Duchownych, ożywiać swoją wiarę, prosić o dar miłosierdzia Bożego, modlić się za grzeszników i wypraszać łaski dla siebie i całego świata.

W związku z powyższym, mając na uwadze stosowne przepisy prawa kanonicznego, niniejszym, na większą chwałę Boga w Jego niczym nieogarnionej Tajemnicy Miłosierdzia, w dniu kanonizacji Siostry Faustyny, ustanawiam kaplicę Bożego Miłosierdzia w Płocku przy ul. Stary Rynek 14 

SANKTUARIUM DIECEZJALNYM

Sanktuarium spełniać będzie swoje cele zawarte w Statucie przeze mnie zatwierdzonym.