O Jezu, uczyń me serce czułe na każde cierpienie duszy czy ciała bliźnich moich...
uczyń serce moje podobne do miłosiernego serca swego.
Jezu dopomóż mi przejść przez życie czyniąc dobrze każdemu

Dz. 692

Droga Miłosierdzia

Pragniemy zaprosić na wspólną modlitwę w dniu 87. rocznicy objawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego św Siostrze Faustynie, które miało miejsce w 1931 roku w płockim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczorem 22 lutego 2018 roku, o godz. 17:00, spotkajmy się w Katedrze Wniebowzięcia NMP na Drodze Miłosierdzia. Będzie to nasza wspólna modlitwa, którą zakończy uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Biskupa Mirosława Milewskiego.

Dla Jezusa ważny jest każdy gest ludzkiej dobroci, chociażby był najmniejszy i niedostrzegalny, nie zauważony przez nikogo. On sam mówił niegdyś do św. Siostry Faustyny: Córko moja, pragnę, aby serce twoje było ukształtowane na wzór miłosiernego Serca Mojego. Miłosierdziem moim musisz być przesiąknięta cała (Dz. 167). Dlatego spotkajmy się na Drodze Miłosierdzia, aby w wydarzeniach z życia Jezusa rozpoznać miłosierne miłość Boga dla nas i podjąć zaproszenie, aby żyć w codzienności miłosierdziem.

Do wspólnej modlitwy zapraszają
Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku