Kapłan – Alter Christus

Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym, używajcie najsilniejszych wyrazów o Jego miłosierdziu, bo wszystko jest bardzo słabym wyrazem wobec tego, jakim jest miłosiernym. (Dzienniczek 491)

W pierwszy czwartek miesiąca łączymy się z pragnieniem Św. Siostry Faustyny, by kapłani głosili z mocą orędzie o miłosiernym Ojcu, który oczekuje powrotu swoich dzieci. Dziękując za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa modlimy się w ich intencji podczas mszy św. o 17:00  oraz przeżywając wspólnie prowadzoną Godzinę Świętą bezpośrednio po zakończeniu Eucharystii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji kapłanów i nowych powołań kapłańskich i zakonnych podczas adoracji Najświętszego Sakramentu do 21:00.

Dziękujmy Bogu za dar ks. Rektora Tomasza Brzezińskiego, który 2 czerwca przeżywa jubileusz 22-lecia kapłaństwa. Niech Miłosierny Jezus wynagrodzi mu ofiarną posługę w naszym sanktuarium i umacnia w dalszej służbie Bogu i Kościołowi, zwłaszcza, że od 1 lipca podejmie misję proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.