Kapłani dopomóżcie…

Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga. Kapłani, dopomóżcie mi w tym, używajcie najsilniejszych wyrazów o Jego miłosierdziu, bo wszystko jest bardzo słabym wyrazem wobec tego, jakim jest miłosiernym („Dzienniczek” 491)

W pierwszy czwartek miesiąca łączymy się z pragnieniem Św. Siostry Faustyny, by kapłani głosili z mocą orędzie o miłosiernym Ojcu, który oczekuje powrotu swoich dzieci. Modlimy się w ich intencji podczas mszy św. o 17.00  oraz rozważając tajemnice różańcowe bezpośrednio po zakończeniu Eucharystii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji kapłanów i nowych powołań podczas adoracji Najświętszego Sakramentu do 21.00.

Dziękujmy Bogu za dar ks. Rektora Tomasza Brzezińskiego i ks. Artura Janickiego (spowiednika w sanktuarium), którzy 2 czerwca przeżywają jubileusz 20-lecia kapłaństwa. Niech Miłosierny Jezus wynagrodzi im ich ofiarną posługę i umacnia w dalszej służbie Bogu i Kościołowi.