4 czerwca 2018 roku
miejsce pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie w Płocku,
nawiedził Kard. Burke Raymond Leo,
amerykański duchowny,
rcybiskup metropolita Saint Louis,
urzędnik Kurii Rzymskiej
przebywający z wizytą w Polsce.