Konferencja prasowa zapowiadająca wydarzenia związane z 90. rocznicą
pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej.

17 luty 2020 r.