87. Rocznica objawienia koronki
do Miłosierdzia Bożego

13. września 1935 r. w Wilnie, Pan Jezus objawił Siostrze Faustynie treść modlitwy, zwanej powszechnie, jako koronka do Miłosierdzia Bożego.

Ta modlitwa związana jest z wizją anioła, który miał wymierzyć ziemi słuszną karę za grzechy (por. Dz. 745). Siostra Faustyna modliła się żarliwie, ale jej modlitwa nie była w stanie uśmierzyć gniewu Bożego. Dopiero, gdy zaczęła błagać Boga słowami wewnętrznie słyszanymi, ujrzała bezsilność anioła, który nie mógł ukarać ziemi, gdyż był obezwładniony modlitwą: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas (Dz. 475).

Następnego dnia Pan Jezus pouczył Siostrę Faustynę, w jaki sposób ma odmawiać tę modlitwę. Wyjaśnił również, że jest to modlitwa na uśmierzenie gniewu Bożego (por. Dz. 476). 

Pan Jezus przywiązał liczne łaski do modlitwy, jaką jest koronka do Miłosierdzia Bożego. Odnoszą się one szczególnie do zapewnienia Bożej opieki w godzinie śmierci. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, Miłosierdzie Moje ogarnie w ich życiu, a szczególnie w śmierci godzinie (Dz. 754).

Liczne rzesze wiernych mogą zaświadczyć, jak wiele łask doświadczyli przez odmawianie tej modlitwy. W naszym Sanktuarium odmawiamy koronkę po Mszy św. o godz. 6:30 - w intencjach uproszenia pokoju na Ukrainie oraz o pokój dla świata; w Godz. Miłosierdzia o 15:00 i we wrześniu w ramach nabożeństwa o godz. 17:45.

Korzystajmy z łask, które Pan Jezus przywiązał do odmawiania koronki. Módlmy się o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.