Krzyż na wieży Sanktuarium

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!
Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

J 7, 37-38

W miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie wznosi się Chrystusowy krzyż - znak naszego zbawienia. Krzyż został poświęcony przez Rektora Sanktuarium ks. Tomasza Brzezińskiego 12 lutego 2019 roku. W środę 13 lutego, 6 metrowy krzyż o wadze 1200 kg, został zamontowany na, przygotowanym wcześniej, szczycie 26 metrowej wieży budującego się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku.

Wzniesiony wśród otaczających go kamienic jawi się jako znak wskazujący na źródło, z którego nieustannie wypływa dla nas zdrój miłosierdzia Boga. Niech każde spojrzenie na ten krzyż budzi w nas ufność w niepojętą i nieskończoną dobroć Jezusa, który za nas umarł i zmartwychwstał.