Ks. dr Tomasz Brzeziński

Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
od 1 września 2018 roku

Urodziłem się 6 lutego 1976 r. w Płocku, w rodzinie Janiny i Adama. Sakrament chrztu świętego przyjąłem w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Płocku, w którym uzyskałem świadectwo dojrzałości w 1995 r. W tym samym roku zostałem przyjęty do Płockiego Seminarium Duchownego, w którym odbyłem studia filozoficzno-teologiczne. W trakcie studiów seminaryjnych, podczas pełnionych praktyk duszpasterskich wielokrotnie byłem uczestnikiem Płockiej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz angażowałem się w Ruch Światło-Życie. Święcenia kapłańskie otrzymałem 2 czerwca 2001 r. z rąk Księdza Biskupa Stanisława Wielgusa a następnie zostałem skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Św. Anny w Strzegowie, gdzie dane mi było pracować do 2004 r. Kolejne trzy lata pracowałem jako Prefekt i Ojciec Duchowny w Szkołach Kotolickich w Sikorzu koło Płocka. W lipcu 2007 roku zostałem skierowany do Rzymu, rozpocząłem studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Pontifica Università Gregoriana, gdzie pod kierownictwem ks. prof. Dariusza Kowalczyka SJ rozpocząłem pisanie pracy doktorskiej La misericordia di Dio come il massimo attributo della Santa Trinità negli scritti di s. Faustina Kowalska e nell'insegnamento di Giovanni Paolo II. Do dalszej posługi w Diecezji Płockiej wróciłem w 2012 r. i zostałem przydzielony do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym najpierw jako prefekt a potem opiekun Roku Propedeutycznego, a także Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołań. Z dniem 1 września zostałem mianowany rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.