Maryja naszą przewodniczką

O Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę, prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się, ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia, i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiarki będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go (Dz. 915).

W miesiącu maju Maryja jest nam szczególną przewodniczką po drogach naszego życia, tak jak była kiedyś dla Św. Siostry Faustyny. W kaplicy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku znajduje się figura Matki Bożej przed którą modliła się Siostra Faustyna.