Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga.
Ta dusza mi jest najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą.

Dz. 449

Maryja, Matka Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia poprzez uroczysty akt elekcji obrało sobie Matkę Bożą na Przełożoną Generalną Zgromadzenia, powierzając Jej wszystkie sprawy doczesne i wieczne. Dokonanie tego aktu miało miejsce w Domu Generalnym w Warszawie przy ul. Żytniej w dniu 5 sierpnia 1937 roku. Wzięły w nim udział wszystkie przełożone domowe. Następnie akt elekcji został powtórzony we wszystkich domach Zgromadzenia w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1937 roku i uczestniczyły w nim siostry całego Zgromadzenia. Św. Siostra Faustyna opisuje to wydarzenie w swoim Dzienniczku

15.VIII.1937. W czasie rozmyślania obecność Boża przeniknęła mnie żywo i poznałam radość Najświętszej Panny w Jej chwili wniebowzięcia... W czasie tego aktu, który się odbył ku czci Matki Bożej, pod koniec tego [aktu], ujrzałam Najśw. Pannę, która mi rzekła: o jak miły Mi jest hołd miłości waszej. I w tej chwili okryła Swym płaszczem wszystkie Siostry naszego Zgromadzenia. Prawą ręką przytuliła do Siebie Matkę Gen. Michaelę, a lewą ręką mnie, a wszystkie Siostry były u Jej stóp osłonięte Jej płaszczem Wtem rzekła Matka Boża: każdą, która wytrwa w gorliwości aż do śmierci w Zgromadzeniu Moim, minie ogień czyśćcowy, i pragnę, aby każda odznaczała się tymi cnotami: pokorą i cichością, czystością i miłością Bożą i bliźnich, litością i miłosierdziem (Dz. 1244)

Akt elekcji Matki Bożej Miłosierdzia na Przełożoną Generalną Zgromadzenia odnawiany jest każdego roku dnia 5 sierpnia. To Maryja trzyma w swych dłoniach ster Zgromadzenia dbając o to, aby jego rozwój był zawsze zgodny z wolą Bożą.