Miejsce kultu Bożego Miłosierdzia w Płocku

Dziś Płock jest jednym z ważniejszych miejsc kultu Bożego Miłosierdzia, a znajdujące się w nim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stało się celem wielu grup oraz pielgrzymów indywidualnych nie tylko z Polski, lecz również z innych, nawet bardzo odległych rejonów świata. 

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – po 40 latach przymusowej nieobecności sióstr w tym miejscu – został w większości odbudowany. Natomiast sanktuarium mieści się w prowizorycznej niewielkiej kaplicy. Została więc podjęta decyzja o budowie nowej świątyni oraz zaplecza duszpasterskiego i socjalnego dla pielgrzymów i apostołów Bożego Miłosierdzia. Kamień węgielny (z Kalwarii w Jerozolimie) pod rozbudowę poświęcił bp Piotr Libera w Święto Miłosierdzia 19 kwietnia 2009 roku. 

15 maja 2015 roku – po ukończeniu wszelkich potrzebnych prac przygotowawczych, siostry rozpoczęły rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Architektem nowego obiektu jest pan Jacek Jaśkowiec.