Mocni Miłosierdziem

Tylko rodzina, która otworzy się na Boże miłosierdzie i przyjmie je, będzie w stanie pokonać wszelkie trudności i dzielić się doświadczonym miłosierdziem Boga. Mocni Miłosierdziem to wspólnota małżeństw i rodzin nieidealnych, ale ufających Temu, którego miłosierdzie jest nieskończone. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. 22 maja o godz. 17.00 w intencji małżeństw i rodzin w kryzysie. W tym miesiącu Eucharystii będzie przewodniczył ks. Krzysztof Ruciński, dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjnego-Wychowawczego "Studnia", a zarazem opiekun Wspólnoty Małżeństw, która formuje się w oparciu o duchowość ignacjańską. Członkowie Wspólnoty, która spotyka się już od 10 lat, będą modlić się razem z nami w sanktuarium. Tradycyjnie przedstawiciele rodzin naszej diecezji dokonają Aktu Zawierzenia Rodzin Miłosierdziu Bożemu.