Dla Ciebie otworzyłem swoje serce!

"Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia; przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności." (Dzienniczek 1485)

Bóg jest Miłością i Miłosierdziem samym! To dla Ciebie Jezus narodził się, żył, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Wszystko po to byś mógł w pełni żyć tu, na ziemi i przez wieczność! Jego serce nigdy się na zamknie, więc czerp z tego źródła. Przychodź ze wszystkimi troskami, problemami, ze wszystkim co masz w sercu i z ufnością wpatruj się w Jego miłosierne oblicze.

5 lutego, jak co miesiąc w naszym Sanktuarium, zostanie odprawiona Msza Święta zbiorowa za przyczyną św. Siostry Faustyny. Polecać w niej będziemy wszystkie intencje pozostawione w Księdze Intencji, powierzone nam mailowo i telefonicznie. Święta Faustyna otrzymała niezwykły dar poznania Bożego Miłosierdzia i obiecała, że nawet po śmierci nie zostawi ludzkości, ale będzie wypraszać łaski dla dusz i zachęcać do ufności. Polećmy się jej wstawiennictwu, abyśmy jak ona każdego dnia coraz pełniej doświadczali, że Bóg jest samym Miłosierdziem!

Serdecznie zapraszamy w poniedziałek na Mszę Świętą o godzinie 17:00! Przed Mszą o 16:40 odśpiewamy wspólnie litanię do Św. Siostry Faustyny.

Jezu, ufam Tobie!