Niedziela Miłosierdzia

W świętowanie Niedzieli Bożego Miłosierdzia wprowadziło wiernych nocne czuwanie modlitewne w kaplicy sióstr na Starym Rynku, a przygotowane przez młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od wczesnych godzin porannych ta mała kaplica klasztorna, która jest diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i pamięta św. Siostrę Faustynę, która tutaj modliła się i usłyszała po raz pierwszy prośbę Jezusa o ustanowienie w Kościele Święta Miłosierdzia, była przepełniona czcicielami Bożego Miłosierdzia, nie tylko z diecezji płockiej, ale także z zagranicy, min. z USA i Szwecji. W tym roku do Płocka przybyło na Święto około dwa tysiące osób.

Sanktuarium było wypełnione po brzegi pielgrzymami na kolejnych koncelebrowanych Eucharystiach, a szczególnie podczas modlitwy w Godzinie Miłosierdzia. Dzięki słonecznej pogodzie uczestnicy mogli modlić się przed świątynią na chodniku przylegającym do Sanktuarium. Kazania o Bożym Miłosierdziu podczas Eucharystii głosił ks. dr Jarosław Kwiatkowski. Sanktuarium było miejscem Adoracji Najświętszego Sakramentu i nieustannej spowiedzi świętej wiernych, dzięki posłudze wielu kapłanów.

Główna Msza święta pod przewodnictwem Bp Romana Marcinkowskiego była sprawowana do południa w Katedrze Płockiej z udziałem bardzo wielu wiernych, zakończona Aktem Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu.

Drugim miejscem, które przyciągało pielgrzymów na modlitwę i chwilę zadumy było miejsce pierwszego objawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego, do którego można dostać się najbliżej z podziemi budującej się nowej świątyni Bożego Miłosierdzia. Największym pragnieniem wszystkich pielgrzymów było to, aby w przyszłym roku Święto Miłosierdzia było odprawione już w nowo wybudowanej świątyni, która będzie mogła pomieścić wszystkich przybywających na to szczególne miejsce.