W pewnej chwili usłyszałam taki głos w duszy:
Odpraw nowennę za Ojczyznę.
Nowenna ta będzie się składać z litanii do Wszystkich Świętych.
Dz. 59

Nowenna za naszą Ojczyznę
10 - 18 listopad 2018, godz. 16:45

Za przykładem i wstawiennictwem św. Siostry Faustyny, która wiele modliła się za Polskę, podejmujemy nowennę składającą się z litanii do Wszystkich Świętych, prosząc dobrego Boga, o odrodzenie wiary, nadziei i ewangelicznej miłości w naszym narodzie. Aby Polska była dla każdego człowieka w niej żyjącego, krajem, w którym wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Modlimy się o taką Polskę, o której inni będą mówić, że jest to kraj ludzi mądrych i otwartych na każdego człowieka, że jest to kraina, gdzie żyje się  w cieniu Miłości  Trójjedynego Boga. Modlitwa nasza to modlitwa ku wyzwoleniu od wszelkiego zła, to modlitwa o postępowanie w naszej Ojczyźnie według zasad Odwiecznej Miłości – zasad Bożych.