Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
«Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu,
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Łk 2,34 - 35

Święto Ofiarowania Pańskiego

Wpatrujmy się w Niepokalaną Dziewicę Maryję, która przychodzi do świątyni jerozolimskiej, by ofiarować Bogu Dzieciątko Jezus. Pozwólmy, tej Matce Najlepszej, aby tak jak Jezusa, wzięła nas dziś w swoje ramiona i ofiarowała Panu, gdyż Jego jesteśmy własnością. Chciejmy więc zawsze do Niego jedynie należeć. W tym dniu obchodzimy również Dzień Życia Konsekrowanego poświęcony modlitwie za osoby, powołane do wyłącznej służby Bożej. Niech nie zabraknie w nas wdzięczności dobremu Bogu za każde powołanie kapłańskie i zakonne oraz pamięci w modlitwie o świętość dusz wybranych.

Św. Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku, pod numerem 1601, zapisała słowa skierowane do niej przez Pana Jezusa, które odnoszą się do dusz zakonnych: Dusze wybrane są w Moim ręku światłami, które rzucam w ciemność świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię, a im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga; może być ukryta i nie znana nawet najbliższym, a jednak jej świętość odbija się w duszach na najodleglejszych krańcach świata.