1-go maja 2018 roku do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
przybyła grupa pielgrzymów z Hong Kongu.