Poznawanie Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia

Kolejne spotkanie wspólnoty FAUSTINUM było szansą zgłębienia tematu, który wydaje się nie do zgłębienia... Jak poznać Boga Miłosierdzia? Co to znaczy poznać? Dlaczego św. Faustyna pisze, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga? Na te i inne pytania próbowaliśmy sobie odpowiedzieć... Najpierw jednak był czas adoracji i Msza święta. Następne spotkanie 5 listopada, startujemy od 14:15...