5 czerwca 2018
Na spotkanie z Jezusem Miłosiernym i św. Siostrą Faustyą do Sanktuarium przy Starym Rynku w Płocku przybyły dzieci
z Przedszkola Miłosierdzie w Białej Starej pod opieką Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.