Świadkowie Miłosierdzia

Tu się wszystko zaczęło!
Wywiad z Ks. Mieczysławem Ochtyrą

 

Miejsce to wybrał Pan
Świadectwo Ks. dr. Bogdana Czupryna

 

Most miłosierdzia
Świadectwo Bernadetty Lam z Hongkongu

 

Świadectwo
Ks. kan. dr Tadeusza Kozłowskiego

 

Świadectwo
Siostry Elżbiety, Marii Siepak ZSMBM

 

Świadectwo
Siostry Jolanty Pietrasińskiej ZSMBM

Łaska wiary
Świadectwo Janusza Paczkowskiego

 

Wotum dla Siostry Faustyny
Świadectwo Ewy K. Czaczkowskiej

 

Sanctus dla Jana Pawła II
Wywiad z Dominiką Zamara i Emilianem Rosiak

 

Chciałbym, żeby tata wrócił
Świadectwo Roberta Raczkowskiego

 

Wiara i zysk
Świadectwo Artura Janusa 

 

Miłosierny Jezus ocala i posyła, gdzie chce…
Świadectwo s. M. Diany Kuczek ZSMBM

Bóg się do mnie uśmiecha
Świadectwo Ks. Mieczysława Ochtyry