Przygotowujemy się do 90. rocznicy objawienia 
Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie w Płocku

Weszliśmy w czas zapowiadający wyjątkową rocznicę. Pragniemy go dobrze wykorzystać przygotowując nasze dusze do czerpania łask ze Źródła Bożego miłosierdzia. ​​​​Celem planowanych w tym czasie wydarzeń jest umożliwienie nam głębszego poznania tajemnicy Bożego miłosierdzia byśmy z całą ufnością zwrócili nasze serca do Boga bogatego w miłosierdzie.
 

Wydarzenia

Smak Miłosierdzia
22 marzec 2020,
godz. 15:30 - 16:30


 

Słowo o miłosierdziu Boga

Miejsce to wybrał Pan
Świadectwo ks. dr. Bogdana Czupryna, wygłoszone podczas pierwszego ze spotkań w cyklu: Świadkowie Miłosierdzia.


Tu się wszystko zaczęło!
Z ks. Mieczysławem Ochtyrą, pierwszym Rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, rozmawiał Leszek Skierski.