Przygotowujemy się do 90. rocznicy objawienia 
Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie w Płocku

Weszliśmy w czas zapowiadający wyjątkową rocznicę. Pragniemy go dobrze wykorzystać przygotowując nasze dusze do czerpania łask ze Źródła Bożego miłosierdzia. ​​​​Celem planowanych w tym czasie wydarzeń jest umożliwienie nam głębszego poznania tajemnicy Bożego miłosierdzia byśmy z całą ufnością zwrócili nasze serca do Boga bogatego w miłosierdzie.
 

Wydarzenia

Smak Miłosierdzia
Każdego 22 dnia miesiąca,
godz. 15:30 - 16:30

Słowo o miłosierdziu

Łaska wiary
Świadectwo Janusza Paczkowskiego, wygłoszone podczas sierpniowego spotkania w cyklu: Świadkowie Miłosierdzia.


Świadectwo
Siostry Jolanty, Ewy Pietrasińskiej, wygłoszone podczas lipcowego spotkania w cyklu: Świadkowie Miłosierdzia.


Świadectwo
Siostry Elżbiety, Marii Siepak, wygłoszone podczas czerwcowego spotkania w cyklu: Świadkowie Miłosierdzia.


Świadectwo
Ks. kan. dr Tadeusza Kozłowskiego, wygłoszone podczas majowego spotkania w cyklu: Świadkowie Miłosierdzia.


Most miłosierdzia
Świadectwo Bernadetty Lam z Hongkongu, wygłoszone podczas kwietniowego spotkania w cyklu: Świadkowie Miłosierdzia.


Miejsce to wybrał Pan
Świadectwo Ks. dr. Bogdana Czupryna, wygłoszone podczas pierwszego ze spotkań w cyklu: Świadkowie Miłosierdzia.


Tu się wszystko zaczęło!
Z Ks. Mieczysławem Ochtyrą, pierwszym Rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, rozmawiał Leszek Skierski.