Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Referat powołań

KONTAKT: s. M. Koleta Frąckowiak
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków
tel. 514 643 482        e-mail: kontakt@faustyna.pl

KLASZTOR KONTEMPLACYJNY

KONTAKT: s. M. Saula Firer
ul. Chopina 5, 99-140 Świnice Warckie
tel. 63 288 15 18       e-mail: kontemplacja@faustyna.pl