Z dniem 1 września 2018
posługę Rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
objął Ks. dr Tomasz Brzeziński.

WIĘCEJ >>>