Smak miłosierdzia

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili

Mt 25,40

Każdego 22 dnia miesiąca, po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia w naszym Sanktuarium, przez godzinę będziemy mogli włączyć się w akcję przygotowującą nas do Wielkiego Jubileuszu 90. pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Będzie można bułeczki Faustyny i złożyć ofiarę dla potrzebujących, a kto potrzebuje, będzie mógł otrzymać paczkę. W pierwszym dniu akcji rozdamy 90 paczek na 90-lecie odpowiednio do zbliżającego się jubileuszu.

Pierwsza akcja 22 marca 2020, godz. 15:30