Spotkanie opłatkowe osób konsekrowanych
z Ks. Bpem Mirosławem Milewskim
24 grudnia 2021