Spotkanie
z panią Ewą Czaczkowską

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią Ewą Czaczkowską, które odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, w dn. 5 września, po Mszy Świętej o godzinie 17.00, w ramach cyklu Spotkania ze świadkiem miłosierdzia.

Pani Ewa jest absolwentką historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w 2013 roku. Od 2012 roku jest pracownikiem naukowym w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2013 została adiunktem. Jej obszarem badań naukowych są historia mediów, historia Kościoła, biografistyka, teoria mediów. Jest również ekspertem naukowym Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest autorką książek: "Siostra Faustyna. Biografia Świętej", "Cuda świętej Faustyny", "Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia", "Kościół XX wieku" , "Ksiądz Jerzy Popiełuszko" (wspólnie z Tomaszem Wiścickim), "Kardynał Wyszyński",  "Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego" (wspólnie z Tomaszem Wiścickim). Jej książki przetłumaczono na 8 języków obcych.

Jest laureatką nagrody dziennikarskiej "Ślad" im. bp. Jana Chrapka i zdobywczynią czterech Feniksów - nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W czerwcu 2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał ją w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia, której celem jej jest czuwanie nad poprawnością kultu Bożego Miłosierdzia oraz promowanie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia przekazanego światu przez św. Siostrę Faustynę Kowalską, Apostołkę Bożego Miłosierdzia i głoszonego przez bł. Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia. Akademia inspiruje studia teologiczne zmierzające do pogłębienia tajemnicy Bożego Miłosierdzia i pobudza inicjatywy duszpasterskie zmierzające do rozszerzania kultu Bożego Miłosierdzia.