Dyżury spowiedników
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Uwaga: Ze względu na ewentualne nieprzewidziane sytuacje spowiedników mogą mieć miejsce zastępstwa, 
których nie uwzględnia poniższy grafik. 

P O N I E D Z I A Ł E K

9:00  – 10:30 ks. Andrzej Pieńdyk
11:00  – 12:30 ks. Jan Piotr Durszlewicz
14:30  – 16:00 ks. Andrzej Pieńdyk
16:00  – 17:00 ks. Wojciech Góralski
ks. Ireneusz Mroczkowski        

 

W T O R E K

9:00  – 10:45 ks. Kazimierz Bartosiewicz
11:00  – 12:30 ks. Andrzej Pieńdyk
14:30  – 16:00 ks. Rafał Winnicki 
16:00  – 17:00 ks. Łukasz Zdunkiewicz            

 

Ś R O D A

   9:00  – 10:30 ks. Aleksander Pasternakiewicz
11:00  – 12:30 ks. Jan Kozłowski
14:30  – 16:00 ks. Dariusz Marek Piskorski
ks. Tomasz Brzeziński 
16:00  – 17:00 ks. Andrzej Milewski

 

C Z W A R T E K

9:00  – 10:30 ks. Romuald Andruszkiewicz    
11:00  – 12:30 ks. Stanisław Kruszewski
14:30  – 16:00 ks. Janusz Filarski
16:00  – 17:30 ks. Stanisław Kulesza 
ks. Zbigniew Morawski

 

P I Ą T E K 

9:00  – 10:30 ks. Andrzej Pieńdyk                     
11:00  – 12:30 ks. Andrzej Fabisiak
14:30  – 16:00 ks. Michał Woja
16:00  – 17:30
ks. Bogdan Czupryn

 

S O B O T A 

9:00  – 11:00 ks. Jarosław Kwiatkowski          
14:30  – 16:30 ks. Andrzej Pieńdyk

 

N I E D Z I E L A 

14:30  – 16:30 ks. Andrzej Pieńdyk