Dyżury spowiedników
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Poniższy grafik obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku

 

N I E D Z I E L A:

  7:30 –   8:00
14:45 – 16:30

 

P O Z O S T A Ł E   
D N I   T Y G O D N I A:

  9:30 – 11:00
14:45 – 16:30