Modlitwa przy relikwiach św. Charbela Makhlouf

Dnia 22 lipca 2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku gościła grupa modlitewna z Libanu, pielgrzymująca z relikwiami św. Charbela. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej w języku arabskim. W Eucharystii oraz na modlitwie przy relikwiach Świętego uczestniczyli również wierni Kościoła Płockiego. Wszyscy obecni na modlitwie mieli możliwość uczczenia Go w relikwiach oraz otrzymania oleju św. Charbela. 

W przemówieniu papieża Pawła VI podczas ceremonii beatyfikacji Ojca Charbela Makhloufa z 5 grudnia 1965 roku czytamyWielka jest dzisiaj radość Nieba i ziemi z powodu beatyfikacji Szarbela Makhlouf, zakonnika i pustelnika z libańskich maronitów. Wielka jest radość Wschodu i Zachodu z tego syna Libanu, godnego uwielbienia kwiatu świętości, kwitnącego na trzonie starodawnych, klasztornych tradycji Wschodu, czczonych obecnie przez Kościół w Rzymie. (...) Jego przykład i wstawiennictwo są teraz potrzebne niż kiedykolwiek. Święty Szarbel, członek wieloosobowej rodziny został sierotą w młodym wieku. Po pierwszych kilku latach swego życia spędzonych w domu, w rodzinnym mieście, poczuł naglący Głos Pana. Pewnej nocy pozostawił rodzinę i wkroczył do klasztoru. Po dwudziestu latach postępującej praktyki cnoty w klasztornym życiu, udał się za pozwoleniem swoich zwierzchników, do pustelni. W czasie tak religijnego życia cała jego egzystencja była całkowicie skoncentrowana na celebrowaniu Mszy świętej, na cichej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i na heroicznej praktyce cnót: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości…