Światowy Dzień Chorego

"Dusza cierpiąca z poddaniem się woli Bożej więcej ściąga błogosławieństwa Bożego dla klasztoru aniżeli wszystkie siostry pracujące. Bóg nieraz udziela wiele i wielkich łask ze względu na dusze cierpiące i wiele kar oddala jedynie ze względu na dusze cierpiące." (Dzienniczek 1268)

Coroczny Światowy Dzień Chorego jest okazją do głębszej refleksji i modlitwy za chorych i boleśnie doświadczanych. Pozwala nam dostrzec potrzebę dowartościowania cierpienia chorych, włączenia się w duszpasterstwo służby zdrowia oraz popierania zaangażowania  w wolontariat.

Choroba jest ogromną udręką, ale i wyjątkowym darem, ponieważ upodabnia do samego Chrystusa, do Jego męki i śmierci na krzyżu. Papież Franciszek w orędziu na ten dzień podkreśla, że „Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18), dlatego "troszczmy się o tych, którzy cierpią i są samotni, być może zepchnięci na margines i odrzuceni. I w ten sposób współpracujmy, aby przeciwdziałać kulturze indywidualizmu, obojętności, odrzucenia, oraz rozwijać kulturę czułości i współczucia." (Papież Franciszek, Orędzie na XXXII  Światowy Dzień Chorego)

Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!