Święto Miłosierdzia

Płock – to miejsce, w którym Pan Jezus w1931 r. po raz pierwszy wyraził pragnienie ustanowienia Święta Miłosierdzia: W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby jej grzech były jak szkarłat (Dz.699).

Wśród morza łask, które w tym dniu Pan Jezus wylewa na dusze trzeba podkreślić tę, którą ks. prof. Różycki określił, jako łaskę nadzwyczajną: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz.699) – obiecał Jezus. 

Największa łaska, którą możemy otrzymać w Niedzielę Miłosierdzia polega więc na całkowitym odpuszczeniu win i kar. Aby ją otrzymać należy w tym dniu przyjąć Komunię św. Spowiedź odprawić można wcześniej. Ta łaska jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny – wyjaśnia ks. prof. Ignacy Różycki. Odpuszczenie wszystkich win i kar jest porównywalne tylko z sakramentalną łaską chrztu świętego. 

W zbliżające się Święto Miłosierdzia starajmy się o takie usposobienie serca i duszy, by uwielbić Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia, by skorzystać z morza Jego łask, a zwłaszcza dostąpić tej największej – zupełnego odpuszczenia win i kar.