ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Święto Bożego Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Bożego Miłosierdzia ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na obchodzenie go, nie jest przypadkowy. Otóż na ten dzień przypada oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii męki zmartwychwstania Pańskiego podkreśla źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. 

Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta, w Płocku 1931 roku, gdy przekazywał św. Siostrze Faustynie polecenie namalowania obrazu z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

Pragnę – powiedział do niej – aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Największa łaska Niedzieli Miłosierdzia, została związana bezpośrednio z Komunią świętą przyjętą w tym dniu i polega na całkowitym odpuszczeniu win i kar. Ta łaska jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny – wyjaśnia ks. prof. Ignacy Różycki – jest ona również większa niż łaski 6-ciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. 

Komunia święta przyjęta w święto Miłosierdzia, aby stała się dla nas Źródłem tej wielkiej łaski, musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, którymi są: postawa ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich. Spowiedź nie musi być odprawiona w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej. Ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.