Święty Józef zażądał,
abym miała do niego nieustanne nabożeństwo
(Św. Siostra Faustyna, Dzienniczek 1203)

19. marca to dzień, w którym w Kościele Katolickim obchodzimy Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. W tym roku, z uwagi na przypadającą IV Niedzielę Wielkiego Postu uroczystość zostanie przeniesiona na poniedziałek 20. marca.

Św. Józef, choć pochodził z królewskiego rodu Dawida, zajmował się ciężką pracą ciesielską, którą wykonywał sumiennie i uczciwie. Pan Bóg wybrał go na Oblubieńca Najśw. Maryi Panny i przybranego Ojca Swego Syna – Jezusa. 

Litania do św. Józefa w licznych tytułach opisuje bogactwo duchowe tego Świętego, który swe ziemskie życie spędził przy boku najświętszych osób – Jezusa i Maryi. Jest on wzorem pracujących, opiekunem rodzin, pociechą nieszczęśliwych, patronem dobrej śmierci, opiekunem Kościoła.

To bogactwo duchowe odkrywała także św. s. Faustyna, która za swego ziemskiego życia miała wielkie nabożeństwo do tego świętego. Umacniane było ono kultem, jakim postać św. Józefa otaczana była w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, w którym wzywany był m.in. jako Patron życia wewnętrznego. Sam św. Józef zachęcał ją do praktykowania nabożeństwa do niego, bo chciał ja wspomagać na drodze do świętości.

Spójrzmy z miłością i my na Świętego Józefa. Oddajmy mu cześć. Szukajmy pomocy u niego w trudach naszego życia.