Porządek nabożeństw w Sanktuarium 
w Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę nie ma Mszy świętych w Sanktuarium, a kaplica zostaje zamknięta po Godzinie Miłosierdzia czyli około 15:30

W I E L K I   C Z W A R T E K
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 8:00 do 15:20.
Spowiedź święta od 14:00 do 15:30
Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia o 15:00.

W I E L K I   P I Ą T E K
Nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu
Spowiedź święta od 9:00 do 12:30 oraz od 14:30 do 15:30
Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia o 15:00 
                    Rozpoczęcie Nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia

W I E L K A   S O B O T A
Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 8:00 do 15:20
Spowiedź święta od 9:00 do 12:30 oraz od 14:30 do 15:30
Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia o 15:00.
                    Drugi dzień Nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia