Uroczystość Królowej Polski

Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę,
która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej
(Dz. 686)

3. maja przeżywamy Uroczystość Królowej Polski, która ustanowiona zostało na prośbę biskupów polskich w 1920 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W tym dniu wspominamy również obronę Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego (1655), śluby króla Jana Kazimierza – oddanie Polski pod opiekę Maryi oraz ustanowienie Konstytucji 3 Maja. 

Święto to przeżywane w klimacie rozkwitającej wiosny wpisane jest mocno w serce każdego Polaka i przypomina, jak wiele nasza Ojczyzna zawdzięcza wstawiennictwu Matki Bożej. 

Zapiski z Dzienniczka pokazują, jak wiele S. Faustyna modliła się za Polskę – drogą jej Polskę, jak bardzo leżał jej na sercu los i pomyślność Ojczyzny. Poznała również, jak wiele Polska zawdzięcza Matce Bożej i jak powinna być wdzięczna za jej opiekę w trudnych momentach dziejowych. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się zdały nasze zabiegi (Dz. 686).

Połączmy się we wspólnej modlitwie za Ojczyznę i dziękczynieniu Matce Bożej za jej opiekę nad naszym narodem w jego przełomowych momentach dziejowych.