Uroczystość Św. Józefa

Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę (Dzienniczek 1203).

Dzisiaj w uroczystość św. Józefa dziękujemy mu za jego stałą pomoc i opiekę dzięki, której dzieło rozbudowy naszego sanktuarium trwa nieustannie… Codziennie doświadczamy cudów jego wstawiennictwa. 

Św. Józefie, módl się za nami! Opiekuj się nami i wszystkimi, którzy modlitwą i ofiarą wspierają dzieło rozbudowy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku!