Nieustannie będę Bogu okazywać wdzięczność za wielkie miłosierdzie względem mnie,
nie zapominając nigdy o dobrodziejstwach, [jakie] mi uczynił Pan, a zwłaszcza za łaskę powołania.
Ukryję się pomiędzy siostrami, jako maleńki fiołek pomiędzy liliami. Chcę kwitnąć dla Stwórcy i Pana swego,
zapomnieć o sobie, wyniszczać się zupełnie na korzyść dusz nieśmiertelnych

Dz. 224