Wspólnota Bożego Miłosierdzia
przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Dnia 8 grudnia 2016 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny minęło dokładnie 20 lat od chwili rozpoczęcia, przez bpa Zygmunta Kamińskiego, całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku. Dziękując Bogu za ten wielki dar pragniemy godnie kontynuować modlitwę adoracji Pana Jezusa w tajemnicy Eucharystii. W tym celu została podjęta inicjatywa utworzenia Wspólnoty Bożego MiłosierdziaKażdy z członków tej Wspólnoty, według swoich możliwości, podejmuje modlitwę adoracji oraz uczestniczy w spotkaniach formacyjnych. 

Dwugodzinne spotkanie formacyjno-modlitewne Wspólnoty odbywa się każdego 5-go dnia miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) i rozpoczyna się Mszą świętą o godz. 17.00. Koordynatorem i opiekunem duchowym Wspólnoty jest Rektor Sanktuarium ks. dr Tomasz Brzeziński. W czasie katechezy przyglądamy się również sylwetce duchowej św. Siostry Faustyny, której świętość w całej pełni została ukształtowana w tajemnicy Jezusa – Eucharystii. Postać Świętej przybliża nam s. M. Weronika Trojanowska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Wieczernik Miłosierdzia

W każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) członkowie Wspólnoty gromadzą się na modlitwie zwanej Wieczernikiem Miłosierdzia – dłuższej adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Drzwi tego Wieczernika otwarte są dla każdego, kto pragnie czerpać ze zdrojów niezgłębionego miłosierdzia Boga. 

PORZĄDEK ADORACJI
18:00 – Adoracja prowadzona przez kapłana
19:00 – Modlitwa indywidualna w ciszy
21:00 – Apel Jasnogórski

Tworząc Wspólnotę Bożego Miłosierdzia wokół Jezusa ukrytego w Sakramencie Miłości, podejmujemy apel Ojca Świętego Franciszka, który kieruje do nas wyraźnie słowa zachęty: W tych naszych czasach – mówi Papież – kiedy «wypaczony antropocentryzm stwarza przestrzeń dla wypaczonego stylu życia», (…). Tym bardziej ludzie potrzebują prawdziwej i pokornej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak więc, jak zachęcał nas mój święty Poprzednik Jan Paweł II, «odwołujmy się do Boga przez Chrystusa, pamiętni owych słów z Maryjnego Magnificat, które ogłosiły miłosierdzie z pokolenia na pokolenie! Wołajmy o miłosierdzie Boga samego dla współczesnego pokolenia! Niech Kościół, który na podobieństwo Maryi stara się być również matką ludzi w Bogu, wypowie w tej modlitwie  całą macierzyńską troskę, a zarazem tę ufną miłość, z której rodzi się najgorętsza potrzeba modlitwy».