Wspólnota Bożego Miłosierdzia
przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Dnia 8 grudnia 2016 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny minęło dokładnie 20 lat od chwili rozpoczęcia, przez bpa Zygmunta Kamińskiego, całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przy Starym Rynku. Dziękując Bogu za ten wielki dar pragniemy godnie kontynuować modlitwę adoracji Pana Jezusa w tajemnicy Eucharystii. W tym celu została podjęta inicjatywa utworzenia Wspólnoty Bożego Miłosierdzia

Każdy z członków tej Wspólnoty zobowiązuje się osobiście do modlitwy adoracji w określonym dniu tygodnia o uzgodnionej godzinie. Takie zobowiązanie obejmuje okres jednego roku. Po upływie tego czasu można je podjąć ponownie. Spotkania formacyjne Wspólnoty odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Rozpoczyna je Msza święta o godz. 17.00 a dopełnieniem jest katecheza prowadzona przez Rektora Sanktuarium ks. mgr Andrzeja Pieńdyka, który jest koordynatorem i opiekunem duchowym Wspólnoty. W czasie katechezy przyglądamy się również sylwetce duchowej św. siostry Faustyny, której świętość w całej pełni została ukształtowana w tajemnicy Jezusa – Eucharystii. Postać Świętej przybliża nam s. M. Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Również raz w miesiącu, tj. w każdy pierwszy czwartek, członkowie Wspólnoty gromadzą się na dłuższej modlitwie adoracji, która rozpoczyna się po wieczornej Mszy świętej, a kończy Apelem Jasnogórskim o 21:00.  

Tworząc Wspólnotę Bożego Miłosierdzia wokół Jezusa ukrytego w Sakramencie Miłości, podejmujemy apel Ojca Świętego Franciszka, który kieruje do nas wyraźnie słowa zachęty: W tych naszych czasach – mówi Papież – kiedy «wypaczony antropocentryzm stwarza przestrzeń dla wypaczonego stylu życia», (…). Tym bardziej ludzie potrzebują prawdziwej i pokornej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak więc, jak zachęcał nas mój święty Poprzednik Jan Paweł II, «odwołujmy się do Boga przez Chrystusa, pamiętni owych słów z Maryjnego Magnificat, które ogłosiły miłosierdzie z pokolenia na pokolenie! Wołajmy o miłosierdzie Boga samego dla współczesnego pokolenia! Niech Kościół, który na podobieństwo Maryi stara się być również matką ludzi w Bogu, wypowie w tej modlitwie  całą macierzyńską troskę, a zarazem tę ufną miłość, z której rodzi się najgorętsza potrzeba modlitwy».