Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu przez Maryję

W ramach przygotowania do 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego proponujemy 30 dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu według programu opracowanego w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum na podstawie tekstów z Pisma Świętego i Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.


Tydzień I – POWIERZYĆ SIĘ MIŁOSIERNEMU OJCU

Dzień 1 – Powierzenie Bogu Ojcu chwili mojego poczęcia
Dzień 2 – Powierzenie Bogu Ojcu dnia moich narodzin
Dzień 3 – Powierzenie Bogu Ojcu dnia mojego chrztu świętego
Dzień 4 – Powierzenie przyrzeczeń i obietnic danych Bogu
Dzień 5 – Oddanie i wyrzeczenie się grzechu oraz wszystkiego, co prowadzi do zła
Dzień 6 – Powierzenie Bogu Ojcu mojego duchowego rozwoju
Dzień 7 – Powierzenie siebie jako dziecka w ręce miłosiernego Ojca


Tydzień II – POWIERZYĆ SIĘ MIŁOSIERNEMU JEZUSOWI

Dzień 8 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich bliźnich
Dzień 9 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich oczu
Dzień 10 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich uszu i języka
Dzień 11 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi moich rąk i nóg
Dzień 12 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi mojego serca
Dzień 13 – Powierzenie miłosiernemu Jezusowi mojej słabości 
Dzień 14 – Powierzenie siebie miłosiernemu Jezusowi i uczynienie Go Panem mojego życia


Tydzień III – POWIERZYĆ SIĘ MIŁOSIERNEMU DUCHOWI

Dzień 15 – Powierzenie Duchowi Świętemu mojego rozumu
Dzień 16 – Powierzenie Duchowi Świętemu moich myśli 
Dzień 17 – Powierzenie Duchowi Świętemu mojej woli
Dzień 18 – Powierzenie Duchowi Świętemu moich duchowych walk
Dzień 19 – Powierzenie Duchowi Świętemu moich uczuć
Dzień 20  – Powierzenie Duchowi Świętemu otrzymanych darów i charyzmatów 
Dzień 21 – Powierzenie się Duchowi Świętemu w miłości 


Tydzień IV – POWIERZYĆ SIĘ MIŁOSIERNEJ MATCE

Dzień 22 – Powierzenie Maryi mojego życiowego powołania
Dzień 23 – Powierzenie Maryi mojego życia duchowego
Dzień 24 – Powierzenie Maryi mojej modlitwy
Dzień 25 – Powierzenie Maryi moich dóbr zewnętrznych
Dzień 26 – Powierzenie Maryi mojej duszy i ciała
Dzień 27 – Powierzenie Maryi moich cierpień
Dzień 28 – Powierzenie Maryi moich prac i czynności
Dzień 29 – Powierzenie Maryi mojego życia i przyjęcie Jej do siebie jako Matki
Dzień 30 – Powierzenie Maryi całego świata


POWIERZENIE SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU PRZEZ MARYJĘ