Zawierzyć Miłosierdziu w czasie próby

W ramach przygotowania do 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego proponujemy 30 dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu według programu opracowanego w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum na podstawie tekstów z Pisma Świętego i Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, książka zawiera także codzienną modlitwę powierzenia, zapraszającą do oddawania dzień po dniu tego, co składa się nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.