Żniwo wielkie… 

Żniwo wielkie… i potrzeba odważnych, którzy dla Boga są gotowi zostawić wszystko i iść za Jego głosem, by przyczynić się do budowania Jego Królestwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym jest droga sprawa powołań do służby w Kościele, na Mszę Świętą w czwartek o godzinie 17:00 oraz modlitwę różańcową, którą poprowadzą Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 

Wzywając wstawiennictwa naszej świętej patronki, Siostry Faustyny, pragniemy prosić Ducha Świętego o łaskę dobrego rozeznania powołania i otwartość na Boże wezwanie dla ludzi młodych, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej. Odpowiadając na pragnienie Pana Jezusa skierowane do św. Siostry Faustyny: Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz… (Dz. 531), a zapisanie w jej Dzienniczku, ogarniemy modlitwą także tych, którzy już podążają drogą służby Bożej.