Informacje dla pielgrzymów przybywających
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku jest otwarte zarówno dla grup jak również dla pielgrzymów indywidualnych. Po sanktuarium oprowadzają siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Prelekcje głoszone są w języku polskim i angielskim. W innych przypadkach konieczny jest tłumacz. Pielgrzymi potrzebujący noclegu mają możliwość zatrzymania się w Domu Siostry Faustyny po uprzednim skontaktowaniu się z jego administratorem.

Grupy zorganizowane, przybywające z kapłanem mają możliwość uczestniczenia we Mszy świętej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Grupy obcojęzyczne proszone są o przywiezienie własnych ksiąg liturgicznych. W wypadku rezygnacji z przyjazdu, większego opóźnienia lub innych zmian dotyczących pobytu grupy w sanktuarium prosimy o pilny kontakt. 

Dowiedz się więcej
+48 793 777 931