Informacje dla pielgrzymów przybywających
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku jest otwarte zarówno dla grup jak również dla pielgrzymów indywidualnych. Po sanktuarium oprowadzają siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Prelekcje głoszone są w języku polskim, angielskim, węgierskim i słowackim. W innych przypadkach konieczny jest tłumacz. Pielgrzymi potrzebujący noclegu mają możliwość zatrzymania się w Domu Siostry Faustyny po uprzednim skontaktowaniu się z jego administratorem.

Grupy zorganizowane, przybywające z kapłanem mają możliwość uczestniczenia we Mszy świętej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Grupy obcojęzyczne proszone są o przywiezienie własnych ksiąg liturgicznych.

W wypadku rezygnacji z przyjazdu, większego opóźnienia lub innych zmian dotyczących pobytu grupy w sanktuarium prosimy o pilny kontakt. W celu zgłoszenia pielgrzymki prosimy o przesłanie wiadomości korzystając z poniższego formularza.