Odpusty nadane przez Stolicę Apostolską

Dnia 5 lutego 2020 roku
Penitencjaria Apostolska, mocą władzy udzielonej sobie z polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, przedłużyła wspomniany dar odpustu zupełnego, który mogą uzyskać wierni szczerze pokutujący w Płockim Sanktuarium pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia na kolejne siedmiolecie (szczegóły poniżej). Bez względu na jakiekolwiek przeciwstawne postanowienia.

Mauro kardynał Piacenza – Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel – Regens

Dnia 2 lutego 2013 roku w święto Ofiarowania Pańskiego
Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego, ochoczo przyznaje odpust zupełny pod zwykłymi warunkami należycie wypełnionymi (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego). Odpust taki mogą uzyskać wierni szczerze pokutujący w Płockim Sanktuarium pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.

Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest uczestniczenie w świętej czynności lub pobożnym ćwiczeniu na cześć Bożego Miłosierdzia lub przynajmniej odprawieniu – przez odpowiedni czas – pobożnej medytacji zakończonej Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniem Jezusa Miłosiernego (na przykład: „Jezu ufam Tobie”) w następujące dni: 
a) w drugą niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia;
b) dnia 22 każdego miesiąca;
c) raz w roku: dowolnego dnia, według własnego wyboru wiernych;
d) w dowolnych dniach świętej pielgrzymki odbywanej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Indult ten zachowuje moc obowiązującą na 7 lat bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia.

Emmanuel Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalis Monteiro de Castro
Penitencjarz

Chrystophorus Nykiel
 Sekretarz